Skjema ved vigsel
Vigsel hovedside
Skjema
Salmer
Musikk


Ved inngåelse av ekteskap skal en rekke skjemaer fylles ut og sendes inn. Gjennom denne siden hjelper vi dere gjennom de ulike skjemaene som skal leveres til:
- Folkeregisteret
- Åfjord kirkekontor

Folkeregisteret:
Det er folkeregisteret som skal foreta prøving. Når prøving er foretatt utstedes det en prøvingsattest. Folkeregisteret kan sende denne til den som skal vie paret eller man kan hente den selv for så å levere den til vigselmannen.

Beregn ca 14 dagers behandlingstid.  Attesten har 4 mnd. gyldighet, så ikke send den inn for tidlig!

Folkeregisteret utsteder vigselsattest når de har mottatt melding om vigselen fra vigselsmannen.

Følgende skjema skal fylles ut og sendes til folkeregistret:


1. Erklæring fra brudefolkene
Hver av brudefolkene skal fylle ut skjemaet "Erklæring for prøving av ekteskapsvilkårene"
(
bokmål - nynorsk)

2.  Erklæring fra forloverne 
Brudefolkene velger seg en forlover hver som fyller ut hver sin "Forlovererklæring". Forloverne må være fylt 18 år.  (
bokmål - nynorsk)

3. Eventuelle vedlegg
I en del tilfeller vil det være behov for å legge ved andre skjema og vedlegg:

Tidligere ekteskap
Det skal legges frem bevis for at ekteskapet er opphørt samt samt opplysninger om skifte.[
les mer her>>> ]

Utenlandske statsborger
Det skal legges frem tilfredsstillende bevis for riktig navn og alder (eks. pass), ekteskapsattest samt dokumentasjon som viser at hun eller han har lovlig opphold i riket. [
les mer her>>> ]

4. Endring av navn
Dersom brudefolkene ønsker å endre navn etter vigselen, må skjemaet "
Melding om endring av navn" sendes inn. Brudefolkene kan levere/sende inn skjemaet sammen med egen-erklæringene mv. Brudefolkene får da utstedt vigselsattest påført nytt navn etter vigselen.

Innsending
Skjemaene skal skal sendes til Folkeregisteret i deres bokommune.

Bor dere i Åfjord, er dette folkeregisterets adresse:

Åfjord folkeregister
Skatt Midt-Norge Bjugn
Postboks 2060
6402 MOLDE
                              
                     Kiss (artig adresse?)

Kirkekontoret:

Innmelding til vigsel


Ved vigsel i Åfjord ber vi om en skriftlig innmelding av vigselen.
Til dette benyttes skjemaet   Påmelding til vigsel i Stoksund og Åfjord


Dette sendes til Åfjord kirkekontor så snart som mulig.

Kirkekontoret, Rådhuset, 7170 Åfjord Tel 72535880 Send e-post  Ansatte

31. august 2016 | Logg inn |